Адрес:  ул. „Цанко Дюстабанов“ 23 

(срещу входа на Технически университет Пловдив)

Телефон:

 +359896822091

+359896822090

Email:  yellow95@abv.bg

Работно време:

Понеделник – Петък: 08:00 – 17:00

23 Цанко Дюстабанов, Централен, България