Черно–бяло  копиране
Формат А4/80гр.:

 • Едностранно /A4/ до 20 копия – 0,10 лв.
 • Двустранно     /A4/ до 20 копия – 0,20 лв.

Формат А3/80 гр.:

 • Едностранно – 0,20 лв.
 • Двустранно – 0,40 лв.

Черно–бяло  принтиране
Формат А4/80гр.:

 • Едностранно – 0,10 лв.
 • Двустранно     – 0,15 лв.

Формат А3/80 гр.:

 • Едностранно – 0,40 лв.
 • Двустранно     – 0,80 лв.

Цветно копиране и принтиране
Формат А4/90 гр. – до 10 копия:

 • Едностранно – 1,20 лв.
 • Двустранно     – 1,80 лв.

Формат А3/90 гр. – до 10 копия:

 • Едностранно – 2,40 лв.
 • Двустранно     – 3,60 лв.

Копиране/Принтиране на друг вид хартия
Копиране на картон  А4 – 0,20 лв. + цената науслугата
Копиране на картон  А3 – 0,30 лв. + цената науслугата
Копиране на цветен лист А4 – 0,10лв + цената науслугата

Сканиране
Черно–бяло и цветно сканиране – А4  и А3
Формат А4 – 0,40 лв./страница
Формат А3 – 0,50 лв./страница
Широкоформатно  сканиране – 3.00 лв./кв.м

Ламиниране
А3 – 2,00 лв.
А4 – 1,20 лв.
А5 – 1,00 лв.
А6 – 0,80 лв.

Широкоформатно копиране и принтиране – до 20 % запълненост
Широкоформатно черно-бяло копиране на хартия 80гр. – 3.00 лв./кв.м
Широкоформатно цветно копиране на хартия 80гр. – 6.20 лв./кв.м
Широкоформатно черно-бяло принтиране на хартия 80 гр. – 2.40 лв./кв.м
Широкоформатно цветно принтиране на хартия 80 гр. – 3.60 лв./кв.м

 

Копирното ателие запазва правото си да променя цените.